Forensic Fingerprint Scan

Forensic Fingerprint Scan is een Windows applicatie waarmee op een gebruiksvriendelijk wijze grote aantallen vingerafdrukken kunnen worden gescand. De gescande vingerafdrukken van een persoon (de donor) kunnen vervolgens systematisch worden opgeslagen en geëxporteerd in een NIST-bestand en in een zogenaamde verzamelmap.

Forensic Fingerprint Scan

In een sessie worden de beschikbare gegevens en vingerafdrukken van een donor vastgelegd. Aan ieder sessie wordt automatisch een uniek identificatienummer toegekend (TCN). Een sessie hoeft niet in één keer te worden afgerond. Een sessie kan worden opgeslagen en later weer geopend. Een sessie omvat de volgende drie stappen:

Identificatie: Vastleggen van wie de vingerafdrukken worden verzameld. Als de vingers van een onbekende donor worden gescand, dan wordt die persoon voor de sessie geïdentificeerd aan de hand van de volgende algemene gegevens:

  • Geslacht: man, vrouw of onbekend
  • Geschatte leeftijd

Scannen: Van alle beschikbare vingers worden meerdere scans gemaakt. Dit kan per vinger in één handeling worden gedaan. De beste scans worden automatisch geselecteerd aan de hand van drie kwaliteitsmaten (Dermalog, NIST en Nfiq2). De gebruiker (expert) kan zelf de kwaliteitsmaat kiezen die moet worden gebruikt. Als meer dan één kwaliteitsmaat wordt gekozen, dan wordt het gemiddelde van de verschillende kwaliteitsmaten gebruikt. Daarnaast kan de gebruiker handmatig aangeven welke scans hij of zij als beste beoordeelt.

Tijdens het scannen van een vinger wordt in het venster aan de linkerkant de laatst gemaakte scan weergegeven. In het venster van de betreffende vinger wordt steeds de gemaakte scan met de hoogste kwaliteit weergeven. Successievelijk kunnen zo alle vingers worden gescand.

Linksonder in het scherm wordt de mate van vervuiling van het glas van de scanner weergegeven. Als het glas volledig bedekt is dan leidt dat tot een indicatie van 100% vervuiling. De vervuiling die wordt weergegeven als er niets op het glasplaatje is geplaatst geeft aan of het glas schoon genoeg is. De vervuiling is 0% als het glas goed schoon is.

Exporteren: Van iedere vinger wordt de scan met de hoogste kwaliteit voor export verwerkt in een NIST-bestand. Tevens wordt een verzamelmap van de sessie gemaakt waarin de sessiegegevens en alle scans zijn opgeslagen.

De applicatie is tot in bepaalde mate flexibel in te richten en aan te passen aan de organisatie. Bij een aantal invoervelden kan een gebruiker zelf bepalen welke omschrijving er in de sessie aan wordt toegekend.

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft over Forensic Fingerprint Scan of geïnteresseerd bent in een demo


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee