Technische Recherche informatie Systeem (TRIS)

Technische Recherche informatie Systeem (TRIS) is het casemanagement en informatiesysteem dat wordt gebruikt door de Forensische en Tactische Recherche van de Nationale Politie. De Forensische Recherche verricht technisch onderzoek op de plaats van het delict bij misdrijven. In het systeem worden gegevens opgeslagen van misdrijven en de sporen die bij de misdrijven op de plaats delict (PD) worden aangetroffen. In vakjargon worden misdrijven aangeduid als incidenten. Een deel van de gegevens, waarmee TRIS gevoed wordt, zoals de aard van het delict, de plaats, tijd en datum waar het heeft plaatsgevonden, komt beschikbaar vanuit het basisregistratiesysteem van de Politie.

trisbanner

Andere gegevens, met name de kenmerken en foto’s van de aangetroffen sporen, worden vastgelegd in TRIS. TRIS wordt wel aangeduid als hét hulpmiddel voor de Forensische Opsporing, omdat het essentiële ondersteuning biedt bij de coördinatie van het sporenonderzoek.

De belangrijkste aspecten van TRIS zijn:

• Analyseren en vergelijken van sporen
• Vergelijking van sporen op basis van beschreven kenmerken
• Vergelijking op basis van grafische kenmerken (beeldherkenning)
• Koppelen van gerelateerde incidenten (automatisch en handmatig)
• Koppeling met andere pakketten zoals o.a. Word, Excel, Visio, geografische tools (Google Maps, MapPoint, MapInfo, Bing Maps) en analyse-tools (o.a. Analyst’s Notebook van IBM)
• Uniforme centrale opslag van belangrijke documenten, foto’s, etc.
• Eenvoudige gegevensuitwisseling met andere instanties, gebaseerd op een workflow, bijvoorbeeld met het NFI (Nederlands Forensisch Instituut) ten behoeve van DNA-onderzoeken

Annotatiematcher

Onderdeel van TRIS is de Annotatiematcher, deze Patroonherkennings software is in veel situaties een bruikbaar hulpmiddel. Aanvankelijk hebben we bij het herkennen van patronen gebruik gemaakt van kenmerken. Daarna is programmatuur ontwikkeld die beelden herkent op basis van grafische annotaties. Inmiddels hebben we ook programmatuur ontwikkeld waarmee beelden op basis van frequenties met elkaar worden vergeleken. We hebben deze programmatuur al in verschillende situaties toegepast.

Brochure TRIS (English)


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee