Monitoring van vitale functies

Logo-HC-text-1

Nederlandse ziekenhuizen nemen jaarlijks 2,3 miljoen patiënten op, waarvan 60% procent een chirurgische ingreep ondergaat – ofwel 1,4 miljoen ingrepen op jaarbasis Binnen ziekenhuizen is de uitdaging om vroegtijdig abnormale vitale functies te detecteren en zo de kans op infecties te voorspellen. Zo kan onnodig (lang) verblijf in het ziekenhuis of in de ergste gevallen sterfte en invaliditeit door complicaties worden voorkomen. Continue patiënten monitoring van vitale functies die hiervoor nodig is, is in het algemeen een verplegings-taak. De werkdruk voor verpleegkundigen op afdelingen binnen ziekenhuizen is enorm toegenomen. Er zijn minder verpleegkundigen en zij moeten door de vergrijzing zorgen voor steeds meer en ziekere patiënten. Daarnaast worden gezondere patiënten en patiënten die een lagerrisico ingreep ondergaan, steeds vaker behandeld in dag-instellingen. Kortom, gebrekkige monitoring op de afdeling en thuis, en de complexiteit en veelheid aan signalen voor het medisch team, zorgen voor een verlaat en reactief behandelen van veelvoorkomende, met name infectieuze, complicaties na operaties. Zodoende is een oplossing nodig voor de zorgverleners om o.a. werkdruk en de kosten terug te dringen

Healthy Chronos is ontworpen rond de behoeften van de gebruiker en combineert een eenvoudige interface met sterke analytische mogelijkheden en biedt inzicht in de gezondheidssituatie van patiënten.

Continu patiënt monitoring is mogelijk met behulp van Healthy Chronos, hierdoor kunnen patiënten middels wearables in het ziekenhuis en thuis nauwkeurig en automatisch gemonitord worden. Door deze data te koppelen aan het elektronisch patiëntendossier (EPD) kunnen vervolgens voorspellingen gedaan worden over de kans op infectie. Gegevens worden continu en real-time automatisch geïntegreerd en gedocumenteerd in het EPD.

HC-Integration-Map

De innovatie betreft een wereldwijd uniek en agnostisch digitaal platform om de dagelijkse perioperatieve zorg (pre-operatieve work-up en risico-inschatting, zorg tijdens de operatie en de post-operatieve nazorg) te ondersteunen en de kans op infecties in vroeg stadium te voorspellen. Het platform wordt gekoppeld aan het EPD van een ziekenhuis en patiënten worden met wearables real-time en continu gemonitord. Beide datastromen worden vervolgens in het platform gekoppeld en voeden het voorspellende machine-learning (ML) algoritme, waardoor de kans op events (infecties) met hoge zekerheid (>90%) kan worden voorspeld. Daarnaast vindt automatische integratie en documentatie van deze gegevens met het EPD plaats (i.e. de huidige workflow van de zorgprofessional). We spreken hier dus over een end-to-end oplossing.

Healthy Chronos, een open ecosysteem, integreert zich in bestaande informatiesystemen in plaats van nieuwe informatiesilo’s te creëren.

De metingen van vitale tekenen van alle patiënten kunnen door vrijwel alle soorten (consumenten) wearables worden verricht – continu en ongeacht de locatie. Zolang de wearable via smartphone (bluetooth verbinding) in contact staat met internet (WiFi of 4G) wordt de gemeten data direct en real-time opgeladen in het EPD (ongeacht fabrikant, maar in casu het EPD van Cerner, de grootste leverancier van EPD systemen ter wereld en partner in dit project). De monitoring kan starten vóór opname in het ziekenhuis en vervolgens worden voortgezet tijdens ziekenhuisopname en na de-opname in het ziekenhuis thuis.

Voor meer informatie bezoek de website www.healthychronos.eu of neem contact met ons op als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen.


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee