Verpleegkundigen app

Patient Vitals Measurement

Patient Vitals Measurement (Patient VM) is een tablet applicatie speciaal ontwikkeld voor verpleegkundigen in ziekenhuizen. Verpleegkundigen houden bij patiënten verschillende waarden bij zoals temperatuur, bloeddruk en pols. De laatste jaren zijn daar steeds meer metingen bijgekomen, waaronder pijn en ademhalingsfrequentie.

Met Patient VM kunnen deze waarden direct ingevoerd worden in het elektronisch patiëntendossier. Eerst wordt een patient gescand met een barcode reader. Vervolgens maakt Patient Vitals Measurement het mogelijk om via een WiFi singnaal vitale meetgegevens van verschillende meetapparatuur te verzenden naar een tablet. Deze meetgegevens worden vervolgens rechtstreeks verzonden naar het elektronisch patiëntendossier.

Kans op fouten verkleinen en sneller informatie verwerken

Doel van Patient Vitals Measurement is om sneller te werken en de foutgevoeligheid van de oude invoermethode te verkleinen. Tot nu toe noteren verpleegkundigen waarden nog vaak op een briefje, om dit later in het systeem te verwerken. De innovatie behelst de ontwikkeling en introductie van nieuwe apparatuur en programmatuur. Op zich wordt de wijze waarop de metingen worden uitgevoerd niet ingrijpend gewijzigd. Dus de uitvoeringshandeling blijft hetzelfde. Wat wel verandert is de wijze waarop de meetwaarden worden verwerkt.

Pantient Vitals Measurement de applicatie

Met behulp van Patient Vitals Measurement is het niet langer nodig om meetdata dubbel te verwerken. Het systeem is in staat de gegevens zodanig te verwerken dat deze direct worden verzonden naar het EPD. Op deze manier wordt menselijke inspanning geminimaliseerd en de kans op fouten uitgesloten. De gegevens moeten betrouwbaarder en sneller beschikbaar komen voor de betrokken arts die de gegevens moet interpreteren.

Voor meer informatie bezoek de website www.patientvm.com of neem contact met ons op als u vragen heeft of meer informatie wilt ontvangen.


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee