Onze werkwijze

Werkwijze

Onze werkwijze kenmerkt zich door een intensieve samenwerking tussen opdrachtgever, gebruikers en ontwikkelaars. Ons team werkt nauw samen met u en uw medewerkers om uw gebruikerseisen af te stemmen op onze expertise op het gebied van softwareontwikkeling. Onze ontwikkelprocessen kenmerken zich door de korte doorlooptijd, waar aan het einde een bruikbaar eindproduct gereed is.

Werkwijze ontwerp van software

Ontwikkelmethode

De wijze waarop wij software ontwikkelen, kan verschillen per project. Bij grotere organisaties worden vaak methodieken zoals SDM2 en PRINCE2 gebruikt om te komen tot het uiteindelijke eindproduct. Deze relatief ‘zware’ methodieken worden steeds vaker vervangen door de zogenaamde Agile softwareontwikkeling. Men kiest hier vaak voor wanneer:

 • het (nog) onduidelijk is wat men precies wil
 • er snel (eerste) resultaten gewenst zijn
 • er sprake is van steeds wijzigende eisen

Voordelen zijn dat veranderingen – ook laat in het project – bijvoorbeeld door voortschrijdend inzicht makkelijker realiseerbaar zijn. De praktijk wijst ook uit dat de Agile aanpak sneller en ook vaak een beter resultaat oplevert in vergelijking met de traditionele ‘waterval’ methodieken. Dit komt doordat de opdrachtgever (klant/gebruiker) nauwer en continue betrokken is bij het gehele ontwikkelproces. Die mate van betrokkenheid is dan ook wel een vereiste om tot een geslaagd eindproduct te komen.

In sommige gevallen wordt door de opdrachtgever toch gekozen voor de wat meer traditionele methode van softwareontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij:

 • de projecteisen vast staan en er sprake is van scherpe specificaties
 • er een cultuur heerst die orde vereist
 • er geen sprake is van veranderingen in requirements tussen analyse en implementatie
 • de omgeving slechts langzaam verandert, bijvoorbeeld in het geval van (semi) overheid

Onze gereedschappen

Onze software zal altijd gebouwd worden met behulp van tools welke zich in de praktijk bewezen hebben. Experimenten met de nieuwste ontwikkelingen gaan wij natuurlijk niet uit de weg maar nooit ten koste van de opdrachtgever en het uiteindelijke eindproduct. Ook verliezen we hierbij de toekomstbestendigheid niet uit het oog, software dient open te staan voor verandering.

Software op maat

Er wordt vaak gezegd dat software op maat te duur is. Zo zijn er ongetwijfeld nog een aantal redenen te bedenken ten nadele van software op maat. Vaak is één en ander gebaseerd op ervaringen uit het verleden. Redenen om toch te kiezen voor maatwerk software kunnen zijn dat:

 • er simpelweg nog geen bestaande software is voor uw probleem
 • de software volledig moet aansluiten op uw business-proces, generieke software vraagt uiteindelijk toch vaak om concessies
 • er snel geanticipeerd moet kunnen worden op veranderingen in de markt of van uw business-proces
 • de licentiekosten gereduceerd dienen te worden of wanneer deze gewoon niet meer gewenst zijn
 • acceptatie van de software door de eigen organisatie maximaal moet zijn hetgeen bereikt wordt door deze constant te betrekken in het ontwikkelproces

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of eens met ons uw wensen wilt bespreken. Wij denken graag met u mee voor een oplossing op maat.


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee