Politie gebruikt TRIS landelijk

  • -

Politie gebruikt TRIS landelijk

De basis voor TRIS is gelegd in 1995. Het doel was toen in de eerste plaats om afbeeldingen van fysieke sporen (gipsafdrukken, vingerafdrukken, foto’s) van misdrijven digitaal te kunnen opslaan en vergelijking van die digitale sporen op het beeldscherm van een computer mogelijk te maken.

In de loop van de tijd is TRIS enorm uitgebreid; nieuwe functies en modules zijn toegevoegd. Met slimme zoek- en matchmogelijkheden kan gezocht worden naar incidenten en sporen die op elkaar lijken of gerelateerd zijn.

Alle regionale korpsen (in totaal 25) maken op dit moment gebruik van TRIS waarbij elk korps over zijn eigen database beschikt. Met de invoering van de Nationale Politie – waarbij een overgang hoort naar 10 landelijke eenheden – is besloten om van Tris een landelijke applicatie te maken met één enkele nationale database. Een groot voordeel van deze opzet is dat het uitwisselen van gegevens omtrent misdrijven tussen de eenheden geen enkel probleem meer is aangezien alle eenheden kunnen beschikken over de informatie van de andere eenheden.

De planning is dat de uitrol start in januari 2015. Achtereenvolgens wordt TRIS3  bij  alle korpsen in de eerste helft van het jaar omgezet naar TRIS4.eenheden-politie - uitrol TRIS


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee