Planning & optimalisatie

Planningssoftware voor complexe vraagstukken

We hebben software ontwikkeld voor complexe planningsproblemen. Het programma bestaat uit een generieke engine die ingezet kan worden voor verschillende ingewikkelde planningsproblemen. Met deze software kan voor een breed scala aan factoren de optimale combinatie gevonden worden.

Planning

Deze engine wordt onder andere ingezet voor de personeelsplanning van een internationaal transportbedrijf. Rekening houdend met de voorgeschreven rusttijden en vakanties worden de chauffeurs voor internationale transporten zodanig ingepland dat de dat er voldoende chauffeurs beschikbaar zijn zodat alle vrachtwagens voortdurend bezet zijn. Bij het opstellen van die planning is met de volgende variabelen rekening gehouden:

  • Iedere week is er een vast aantal chauffeurs nodig
  • Chauffeurs komen uit verschillende landen
  • Werkschema’s verschillen per chauffeur (verdelingen aantal weken werken en aantal weken thuis)
  • Groepen chauffeurs gaan aan het eind van hun werkperiode naar huis in busjes waarin maximaal 9 personen mee kunnen.
  • Sommige vrachten mogen alleen uitgevoerd worden door chauffeurs met een speciale bevoegdheid
  • Vakanties van chauffeurs
  • Flexibiliteit van chauffeurs (van belang als wijzigingen in de planning nodig zijn)
  • In geval van ziekte wordt eenvoudig naar de optimale oplossing gezocht met minimal impact

Het programma biedt de mogelijkheid om aan de verschillende variabelen meer of minder gewicht toe te kennen. Daarnaast is het ook mogelijk om te berekenen hoeveel chauffeurs nodig zijn om een goede planning op te kunnen stellen. Het resultaat van de planning is een schema waarin overzichtelijk met kleuren en iconen per chauffeur wordt aangegeven welke activiteit in een week gepland is.

De software  wordt ook gebruikt om een rooster van een school of een universiteit samen te stellen. De factoren zijn dan onder andere: leerlingen/studenten, docenten, leslokalen, studievakken. In de optimale combinatie worden alle verplichte lesuren vervult en het aantal tussenuren geminimaliseerd. De planningssoftware is bijzonder omdat bij ziekte of andere uitval een wijziging doorgevoerd kan worden die zo weinig mogelijk verstoord in de totale planning. De wijziging wordt lokaal gehouden en alleen een beperkte groep van mensen heeft er last van.

Urenregistratie

Ter aanvulling op de (personeels) planning software is Hurm ontwikkeld. Hurm is een tijdregistratiesysteem waarmee uw medewerkers op eenvoudige wijze hun urenregistratie kunnen bijhouden.  Naast ondersteuning van de reguliere urenregistratie biedt Hurm tevens de mogelijkheid om projecten te kunnen beheren. Projecten worden opgedeeld in taken die weer tegewezen kunnen worden aan personen. Gewerkte uren worden direct geregistreerd en verwerkt in de projecten, zodat projectinformatie altijd up-to-date is.

Naast projecten kunnen uren ook geboekt worden op klanten, activiteiten, kostenpost of afdeling. De uitgebreide rapportage-mogelijkheden laten u de voortgang bewaken en daarnaast kunnen gewerkte uren makkelijk gefactureerd worden. Hurm kan daarnaast gebruikt worden voor het aanvragen en plannen van vakantiedagen, feestdagen, ADV-dagen, overuren, ziekte, leeftijdsgebonden vrije dagen, etc. Op basis van de vakantieplanning maakt het systeem  inzichtelijk voor werknemers en managers hoeveel verlofuren een medewerker reeds heeft opgenomen en wat het huidige saldo is.

Hurm

Neem gerust contact met ons op als u vragen heeft of als u met ons uw wensen wilt bespreken. Wij denken graag met u mee voor een oplossing op maat.


U wilt uw bedrijfsprocessen optimalizeren? Wij denken met u mee